หนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ หลวงปู่เปรม เปมงฺกโร

                                      

                                   ชาตะ  ๑๔  สิงหาคม   ๒๔๒๖
                มตะ   ๔   มีนาคม   ๒๕๒๕


                                      ศิริอายุ ๙๙ ปี