Dhamaprateep

หนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ หลวงปู่เปรม เปมงฺกโร

                                      

                                   ชาตะ  ๑๔  สิงหาคม   ๒๔๒๖
                มตะ   ๔   มีนาคม   ๒๕๒๕


                                      ศิริอายุ ๙๙ ปี

  คำปรารภ

เท่าที่ได้สังเกตมาโดยมาก ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา
ถ้าจะว่าถึงธรรมชั้นต่ำเพียงเป็นจรรยา ความประพฤติ
ได้ประโยชน์ในโลกนี้ และทางสุคติภพแล้ว คงเข้าใจกันง่ายไม่สู้จะขัดข้อง
การประพฤติก็ติดจะคล่อง ทั้งไม่แก่งแย่งกันในทางความเห็นด้วย

แต่เมื่อถึงธรรมคำสอนชั้นสูง เป็นเรื่องจิตใจที่จัดว่าเป็นปรมัตถ์หรือนิพพานแล้ว
ทำท่วงทีจะอึดอัดขัดข้องไม่คล่องใจ ประหนึ่งว่าจะเกินวิสัยเป็นส่วนมาก
ยากที่จะจับเงื่อนเงา เหมือนเราแหงนดูพื้นฟ้าในอากาศอันโว่งว่างไม่มีที่หมายฉะนั้น

เพราะทางนี้มีธรรมและถ้อยคำที่ใช้ลึกละเอียดสุขุม
เป็นประโยชน์ที่สุดของความมุ่งหมายแห่งมนุษย์
ดุจบันไดขั้นที่สุดแห่งทางขึ้นฉะนั้น สมชื่อว่าทางปรมัตถ์แท้จริง
ผู้อ่อนบารมี อ่อนศึกษา อ่อนคิด ย่อมติดขัด

และเพราะได้คัดลอกถ่ายเทกันมาหลายทอดเป็นเวลานานสองพันปีเศษแล้ว
ต้องมีวิจิกิจฉาเข้าแอบแนบ เกรงว่าจะคลาดเคลื่อน
เพราะปรากฏว่าได้แต่งเพิ่มเติมเสริมต่อเข้าอีกมากมายในภายหลังอีกด้วย

ผู้ศึกษาปฏิบัติในทางนี้ โดยมากจึงเกิดแก่งแย่งกันในทางความเห็นเป็นพวกเป็นหมู่
ในที่ประชุมใดๆ เมื่อพูดกันขึ้นถึงเรื่องนี้ เป็นต้องขัดกันร่ำไป

เพราะฉะนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะเขียนออกความเห็นในเรื่องนี้กับเขาบ้าง
อย่าให้ไร้ประโยชน์ในการศึกษาเสียเลย คงได้ประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย
เขียนไปตามความคิดเห็น แต่ก็ต้องชักพุทธภาษิตเข้ามาประกอบให้เป็นหลักฐาน

อันธรรมดาว่าความเข้าใจหรือความเห็นนั้น ผู้เห็นก็ต้องเชื่อใจว่าตนเห็นถูก
ที่รู้อยู่แน่ๆว่าตนเห็นผิดแล้ว และพูดออกมาเพื่อทำความฉิบหายให้แก่คนอื่นนั้น
ย่อมมีไม่ได้ เว้นไว้แต่คนทุจริตที่คิดไม่ชอบ
ตั้งใจหาประโยชน์อะไรของเขาอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น

เพราะฉะนั้นต้องขออภัยในข้อที่ไม่ถูกใจกับท่านผู้อ่านด้วย เทอญ.

เปมงฺกโร ภิกฺขุ
พ.ศ.๒๔๗๔-๒๕๑๒


  
คำปรารภของผู้จัดพิมพ์หนังสือ

ด้วยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดี
มีเนื้อหาสาระเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับจิตใจ
ซึ่งพระอาจารย์เปมังกโร ภิกฺขุ ผู้ทรงคุณความรู้สูง
ได้เรียบเรียงไว้เพื่ออบรม แนะนำ บรรยายให้ผู้ที่ต้องการศึกษาและปฏิบัติธรรม
ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ตรงไปตรงมาตามหลักเหตุผลที่ถูกต้อง

ผู้ใดทำใจให้เป็นกลาง แล้วอ่านด้วยความพินิจพิจารณา ย่อมจับหลักการ
และน้อมนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน
ข้าพเจ้าจึงได้พิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นวิทยาทาน
โดยตั้งความหวังไว้ว่า ท่านจะอ่านในเวลาที่อำนวยให้
และได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ต่อไป

หากมีกุศลอันใดเกิดขึ้น จากหนังสือเล่มนี้
ขออุทิศให้แก่หลวงพ่อเปรม เปมงฺกโร ผู้แต่งหนังสือ...

เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์และครอบครัว พ.ค. ๒๕๓๘

จากหนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ โดยหลวงปู่เปรม เปมงฺกโร  


   จากใจเจ้าของบล็อก

เนื่องด้วยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เปรม เปมงฺกโร
ล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยสูงอายุกันแทบทั้งสิ้น ไม่มีใครเล่นเนท

หนังสือที่ท่านแต่งไว้ มีจำนวนไม่น้อย
ไม่มีผู้คัดลอกมาพิมพ์เผยแพร่ในอินเตอร์เนท

ให้รู้สึกเสียดายยิ่งนัก ที่ผู้ศึกษาธรรมะในยุคปัจจุบันจะไม่ได้ผ่านตา
กับคำบรรยายธรรมอันมีเหตุมีผล และเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

ในเบื้องต้นนี้ ธรรมะสวนัง จึงขอนำบทความทั้งหมดจาก
หนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ โดยหลวงปู่เปรม เปมงฺกโร
มาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อเนื่องกันวันละนิด

หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์
และน้อมนำให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อไป

สำนวนของหลวงปู่เปรม อาจจะอ่านยากสักนิดสำหรับยุคสมัยปัจจุบัน
แต่ถ้าท่านได้อ่านหลาย ๆ รอบแล้ว ท่านจะกระจ่างแจ้ง
และซาบซึ้งในความหมายแห่งรสธรรม อันตรงต่อพระบรมศาสดา
เพิ่มพูนทั้งปัญญาทางโลก ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสุขสงบ
และปัญญาทางธรรมก็เพิ่มพูน หากท่านปฏิบัติสัมมาสมาธิควบคู่กันไปด้วย

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาทุกๆท่านที่แวะเข้ามาอ่านค่ะ

                   

                     ธรรมะสวนัง พ.ค. ๒๕๕๒

 

▶ อ่านต่อได้ที่บล็อกหลวงปู่เปรม เปมงฺกโร

เกริ่นนำ ธรรมประทีป หลวงปู่เปรม เปมงฺกโร 

ธรรมทั้งหลายหาได้หมายรวมพระนิพพานไม่

สิ่งทั้งปวงต้องมีคู่

สังขตธรรม

อสังขตธรรม

กำเนิดสังขตธรรม

รวบความในพระพุทธภาษิตอุทเทศ

คนสามัญตายแล้วเกิดอีก

เหตุที่ให้เกิดตาย

วัฎฎะ ๓

อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐

สัสสตทิฏฐิ 

อุจเฉททิฏฐิ

อริยมรรค ๘ ประการ 

ประโยชน์ของมรรคที่ทำกิจตามหน้าที่

ทุกขอริยสัจจ์

ขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์