พระอภิธรรม

posted on 18 Oct 2009 05:35 by dhama9

ธรรมประทีป ๙ ธรรมภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

● สารบัญ

● โหลด eBook

● เกริ่นนำ

 

เรื่องพระอภิธรรม

● หลักการของคัมภีร์พระอภิธรรม

● คัมภีร์พระอภิธรรม

● จิตในคัมภีร์พระอภิธรรม

● จิตในพระสูตรและจิตในพระอภิธรรม

พระบาลีเปรียบเทียบจิตในพระสูตรและพระอภิธรรม

ชนิดของจิตในพระอภิธรรม

● อุทาหรณ์เปรียบเทียบจิตในพระอภิธรรม